Diagnose en Behandeling

Voordat we u over de behandeling van de zesde ziekte zullen vertellen, is het natuurlijk verstandig om via een diagnose te kijken of het kind wel met de zesde ziekte besmet is. Zesde ziekte is een onschuldige vlekjesziekte met verschillende symptomen. In de meeste gevallen zal het nog niet eens nodig zijn om bijvoorbeeld de huisarts te bezoeken. Kinderen met de zesde ziekte zijn vaak niet heel ziek. Maar wat voor manieren zijn er nu om vast te stellen dat het om de zesde ziekte gaat?

Diagnose zesde ziekte

Er zijn verschillende manieren om de diagnose zesde ziekte vast te stellen. Waar vaak eerst naar wordt gekeken is of er in de directe leefomgeving van het kind aanwijzingen zijn dat er besmettingsgevaar is geweest, bijvoorbeeld door kinderen in de omgeving die ook de zesde ziekte hebben gehad. Het virus verspreidt zich via vochtdruppeltjes, bij het hoesten of niezen van een kind. De zesde ziekte is erg besmettelijk gedurende het hele proces van besmetting en verdwijning.

Daarnaast kan er uiteraard gekeken worden naar de symptomen waar het kind mee te maken heeft zoals plotseling opkomende hoge koorts, opgezwollen lymfeklieren in de nek en huiduitslag.

Zesde ziekte kan een ziekte zijn die misschien moeilijk te onderscheiden is van andere kinderziektes zoals bijvoorbeeld rode hond. Mazelen kan bijvoorbeeld erg op de zesde ziekte lijken, maar die kinderen zijn meestal zieker en hebben klachten als conjunctivitis en hoesten. Bij mazelen is vaak ook een huiduitslag te zien die meerdere dagen aan houdt.

Om zeker te weten kan een huisarts geraadpleegd worden. Deze zal de ouders meestal geruststellen en ondersteunende adviezen geven. Bij twijfel van de diagnose kan er door de huisarts een laboratoriumonderzoek aangevraagd worden. Dit wordt echter zelden gedaan. In het laboratorium wordt het bloed van de betreffende patiënt nader bekeken en onderzocht op de aanwezigheid van het virus. Dit onderzoek zal altijd bevestigen of het om de zesde ziekte gaat of niet.

Behandeling zesde ziekte

Er bestaat geen specifieke behandeling of vaccin voor de zesde ziekte. Kinderen worden vaak niet heel ziek van de zesde ziekte. Het zal milde ziekteverschijnselen vertonen die na enkele dagen spontaan weer zullen verdwijnen. Wel hebben ze last van plotseling opkomende hoge koorts. Zolang het kind zich comfortabel voelt is het niet nodig om extra maatregelen te nemen.

Er zijn een aantal dingen die u zou kunnen doen ter behandeling van de zesde ziekte. Het zijn meer ondersteunende maatregelen die u kunt treffen om het uw kind zo comfortabel mogelijk te maken.

Het is belangrijk dat het kind voldoende rust krijgt. Door de koorts is het voor het kind vaak fijn om dunne loszittende kleding te dragen zodat overtollige warmte het lichaam kan verlaten. De koorts en andere ongemakken kunnen worden behandeld met paracetamol (geen aspirine!). Het is belangrijk dat het kind voldoende te drinken krijgt om uitdroging te voorkomen. Vooral zuigelingen dehydreren gemakkelijk.

Badderen in lauw water of samen douchen (29.5 C) kan helpen om de koorts te verlagen. Dit om de lichaamstemperatuur omlaag te brengen en eventuele koortsstuipen te voorkomen. Indien het kind tijdens het badderen of douchen begint te trillen, verhoog dan de temperatuur van het water geleidelijk.

Zorg ervoor dat het kind voldoende vitamine binnen krijgt door bijvoorbeeld het eten van fruit. Verder kan frisse lucht helpen om de koorts te verlagen en het kind zich beter te laten voelen. Mocht het kind niet erg ziek zijn, dan is het in principe geen probleem om deze naar school of het kinderdagverblijf te laten gaan. Let wel op dat het nooit zeker is wanneer er nog besmettingsgevaar bestaat. Overleg wellicht met docenten of andere medewerkers wat zij wenselijk vinden.