Waarom Vaccinatie voor Kinderen?

Vaccineren is nodig om het lichaam te voorzien van antistoffen tegen bepaalde ziekteverwekkers. Het is echter wel belangrijk dat dit gecontroleerd gebeurt. Hiervoor bestaat een vaccinatieschema die wij verderop zullen beschrijven.

Kinderen die een infectieziekte krijgen, gaan automatisch afweerstoffen aanmaken tegen de ziektekiemen in het lichaam. Zo’n infectieziekte is vaak een bacterie of een virus. De afweerstoffen, ook wel antistoffen genoemd, beschermen het lichaam tegen het opnieuw krijgen van de ziekte.

Wanneer de ziektekiem ooit opnieuw in het lichaam zou komen, dan zal het immuunsysteem deze ziekte herkennen en deze onschadelijk maken. Een vaccin is eigenlijk een injectie van verzwakte of gedode ziektekiemen. Door deze injectie zal het lichaam automatisch antistoffen tegen de ziekte aan gaan maken waardoor een kind dus minder vatbaar en beter beschermt is tegen de ziekte.

Vaccinaties kinderen

Veel vaccins voor kinderen worden voorgeschreven in het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccins uit dit programma zijn erg effectief. Als kinderen volledig gevaccineerd worden volgens dit Rijksvaccinatieprogramma is minimaal 95% van deze kinderen beschermd tegen betreffende ziektes. Enige uitzondering hierop is kinkhoest. De effectiviteit van dit vaccin blijkt lager te liggen dan 95%. De vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma voorgeschreven staan zijn tegen de volgende ziektes:

  • Kinkhoest
  • Tetanus
  • Polio
  • Haemophilus influenzae type b
  • Hepatitis B
  • Bof
  • Mazelen
  • Rode Hond
  • Meningokokken C
  • Humaan Papillomavirus

Inenten is belangrijk! Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die ingeënt zijn vaak minder last hebben van ziekteverschijnselen dan kinderen die geen inentingen hebben gehad.

Duur

De inentingen die gegeven worden bieden in de meeste gevallen levenslange bescherming. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Bij tetanus en difterie is de werking korter, namelijk 10 tot 15 jaar. De inenting voor kinkhoest en pneumokokkenziekte biedt enkele jaren bescherming, hoe lang exact is niet bekend. De laatste twee ziektes geven de meeste complicaties bij kinderen van zeer jonge leeftijd. De vaccinaties geven echter wel goed bescherming.

Reactie van het lichaam

Een vaccinatie is een injectie in het lichaam met een bepaalde verzwakte of gedode ziektekiem. Het immuunsysteem zal op een zelfde manier reageren als tegen een natuurlijk ziektekiem. Hierdoor is het mogelijk dat het lichaam reageert op de vaccinatie en ziekteverschijnselen kunnen worden ervaren. Dit is niet altijd het geval en zal echter altijd een mildere vorm betreffen als de natuurlijke ziektekiem.

Vaccinatieschema
Vaccinatieschema-RVP_500

 

 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen

D=Difterie Pneu=Pneumokokken
K=Kinkhoest B=Bof
T=Tetanus M=Mazelen
P=Polio R=Rode Hond
Hib= Haemophilus influenzae type b MenC=Meningokokken C
HepB=Hepatitis B HPV=Humaan Papillomavirus

Bron vaccinatieschema: www.rivm.nl